Các loại seal niêm phong

Có nhiều loại seal niêm phong chuyên dụng , tuỳ vào trường hợp nào mà chúng ta lựa chọn seal dùng cho phù hợp.