Hạt Nhựa PA 6 Akulon F130-C1 là dạng hợp chất tổng hợp cao cấp, dùng làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm bằng nhựa với yêu cầu kỹ thuật cao.

Nhựa PA 6 Akulon F130-C1

Liên Hệ: 0901861188