Là loại seal chỉ thị với lực phá seal nhỏ, dùng thay thế giấy niêm phong.
_ Tủ hồ sơ, cửa kho.
_ Tăng chứa (chất lỏng)
_Thùng hàng, kiện hàng, két sắt …
Phá seal bằng tay.

 

                                                                             seal nhựa dẹt