Seal niêm phong trong chuyển phát nhanh

Seal niêm phong trong chuyển phát nhanh

Dịch vụ EMS sử dụng seal niêm phong để bảo vệ và nhận dạng các bộ dụng cụ y tế, thiết bị thiết yếu của họ, đồng thời đánh dấu và cách ly rõ ràng các vật liệu nguy hiểm sinh học để xử lý an toàn.

Leave a reply