Hạt nhựa POM Kocetal K700

Hạt nhựa POM Kocetal K700 có độ bền xoắn, có thể được giữ ở hình dạng ban đầu khi bỏ ngoại lực.
Nhựa POM có tính chất điện môi tốt, chống dung môi, không nứt do ứng suất.

Xếp hạng và đánh giá

Viết 1 đánh giá

Ratings & Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hạt nhựa POM Kocetal K700”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *